Echo Kids, primul centru în care predarea limbilor străine nu se rezumă doar la engleză încurajează terminarea anilor de studiu cu diplome sau certificate internaționale. Dacă pentru limba engleză certificatele Cambridge și Trinity au devenit foarte cunoscute în ultimii ani în rândul părinților, Echo încurajează și susținerea unor examene precum Delf Prim care să încheie cursurile de franceză pentru copii sau Fit in Deutsch A1 sau A2 care să încheie cursurile de germană pentru copii sau examenele Dele 1 sau 2 care să încheie cursurile de limba spaniolă.

De ce examene internațional recunoscute?

  • prin intermediul lor, standardele internațional recunoscute de limbă vor fi respectate;
  • abilitățile de limbi străine vor fi îmbunătățite pas cu pas și în concordanță cu programele lingvistice internaționale;
  • progresul elevului va fi clar și corect evaluat;
  • copilul va fi motivat, gândindu-se că va primi această diplomă și este cea mai bună recompensă pentru efortul de peste an;
  • părinții vor avea garanția lucrului bine făcut de Echo Kids și trainerii săi.

Certificatele obținute în urma examenului Cambridge pot fi folosite pentru echivalarea probelor de competență lingvistică atât pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv cât și pentru examenul de Bacalaureat.

Cunoștințele de limba engleză ajutate de o certificare internațională precum examenele Cambridge conferă elevilor un bun început în viață, îi ajută să înțeleagă rolul și importanța unei certificări internaționale și îi fac să conștientizeze importanța unei examinări de la o vârstă timpurie.

Examenele Cambridge sunt recunoscute în întreaga lume de mii de angajatori, universități, agenții guvernamentale ca pe o dovadă clară a cunoașterii limbii engleze. Certificatele Cambridge nu expiră niciodată și sunt o realizare pentru viață.
Absolvenților cursurilor de limba germană Echo Kids li se recomandă două examene A1 – Fit in Deutsch 1 și A2 – Fit in Deutsch 2, având o atestare certă şi recunoscută la nivel internaţional a cunoştinţelor de limba germană.
Diplomele de limbă spaniolă (DELE) sunt eliberate de Ministerul Educației, Politicii Sociale și Sportului din Spania și sunt recunoscute în toată lumea de către firme private, camere de comerț și sisteme de învățământ public și privat. Trebuie subliniat că utilitatea acestora este în principal legată de mediul educativ și profesional iar diploma de limbă spaniolă DELE nivel A1 înlocuiește proba de verificare a cunoștințelor de limbă spaniolă pentru admiterea în clasa a V-a în timp ce diploma de limbă spaniolă DELE nivel A2 absolvă candidații de susținerea probei de admitere în cadrul liceelor bilingve.
Diploma de Studii de Limba Franceză (DELF) şi Diploma Aprofundată de Limba Franceză (DALF) reprezintă 6 diplome, corespunzând celor 6 niveluri ale Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine dar pentru elevi Echo recomandă Delf Prim, un certificat care verifică cele patru abilități – ascultare, citire, scriere și vorbire.

Examene

  • 1600 de copii înscriși în programele Echo Kids
  • 8 ani de experiență de predare a limbilor străine pentru copii
  • 95% din cursanții Echo Kids au obținut scor maxim la examenele Cambridge!
  • 5 programe de studiu organizate pe nivel de cunoștințe și în acord cu vârsta copiilor!
 
Call Now Button0216421355